Mindannyiunknak vannak nehéz napjai. Kihívást jelentő napok. Olyan napok, amelyek néha túlfeszítenek minket azon, amit el tudunk viselni. Néha ezek a napok apró, bosszantó események sorozataként jelennek meg, amelyek egy szörnyű, borzalmas, nagyon rossz napot eredményeznek. Más napokon arra ébredünk, hogy egy hatalmas, váratlan esemény bombaként csapódik le az életünkben.

Néha ezek a nehéz napok lefoglalnak bennünket, miközben megpróbálunk mindent helyrehozni, ami rosszul sikerült. Vagy annyira elmerülünk a körülményeinkkel kapcsolatos gondolatainkban és érzéseinkben, hogy az felemészt bennünket. Vagy talán megpróbálunk elbújni a napi küzdelem elől, abban a reményben, hogy ha nem gondolunk rá, talán minden csak úgy elmúlik.

Az ilyen válaszok helyett a nehéz napok alkalmak arra, hogy közeledjünk Istenhez. Lehetőségek arra, hogy rá támaszkodjunk, tőle függjünk, és még többet kapjunk az ő kegyelméből. Az ilyen napok emlékeztetnek minket arra, hogy mennyire kétségbeesettek vagyunk, és mennyire szükségünk van a Megváltónkra. Amikor nehéz napokkal nézünk szembe, imádságban kell Istenhez fordulnunk, az ő segítségét, erejét, bölcsességét, üdvösségét és kegyelmét kérve.

Egy ima a nehéz napokra

Mennyei Atyánk,

Segíts meg engem! Olyan fáradt és kimerült vagyok a mai naptól. Olyan sok minden történik egyszerre, és nem tudom, mit tegyek. Túlterhelt vagyok. Úgy érzem, mintha egy heves szélben állnék, amely ostoroz és kavarog körülöttem. Nem tudok megmozdulni; az erő olyan erős. Lehet, hogy mindjárt ledönt a földre. És ami még rosszabb, mi van, ha nem tudok újra felállni?

Atyám, alig tudom felemelni a tekintetemet rád. Csak segítségért tudok kiáltani. Kérlek, nyújtsd ki kegyelmedet nekem ezen a napon. Segíts meglátnom, hogy te is benne vagy ebben, és hogy velem vagy. Segíts, hogy emlékezzek arra, hogy téged nem lepnek meg és nem érnek váratlanul a mai nap eseményei.

Valójában te vagy az egész föld szuverén Istene. Te vagy minden dolgok Teremtője és Alkotója. Te ismered a véget a kezdetektől. Minden a te irányításod alatt áll, a királyok szívétől a verebekig és a viharfelhőkig; a terveinktől a lélegzetünkig. Ahogy Jóbnak mondtad a viharból: “És ha a felhőkig fölemeled hangod, szót fogadnak-e neked az áradó vizek? Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: „Nos, már itt is vagyunk!”? (38:34-35)

Ahogy elidőzöm és elmélkedem azon, hogy ki vagy te, elámulok és csodálattal tölt el, hogy szeretsz és törődsz velem. A világon egyetlen más vallásnak sincs olyan Istene, aki így szereti a népét. Nincs más vallásnak olyan Istene, aki meghallgatja és törődik az emberi szív kiáltásaival. Nincs még egy olyan vallás, amelynek Istene megalázkodna, gyarló emberi testet öltene, és ebben a bűnnel szennyezett világban élne. Nincs más vallásnak olyan Istene, aki életét adná népéért.

De te vagy az az Isten. Egyedül te vagy Isten. A te igéd azt mondja nekem, hogy még az idők kezdete előtt kiválasztottál engem, hogy a tiéd legyek Fiad, Jézus Krisztus által (Efézus 1:4). Szeretetedet rám irányítottad, és a tiéddé tettél. Az Efézusi levélben az is áll, hogy Krisztus által “Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” (1:7).

Bocsásd meg nekem a mai nappal kapcsolatos félelmeimet. Bocsásd meg, hogy panaszkodtam és mormoltam, hogy milyen nehéz volt ez a nap. Bocsásd meg, hogy elfelejtettem, hogy te velem vagy. Bocsásd meg, hogy elfelejtettem, ki vagyok én, amiatt, amit a te Fiad, Jézus Krisztus tett. Bocsásd meg, hogy nem emlékeztem a dicsőséges igazságokra és gazdagságokra, amelyekkel az evangélium miatt rendelkezem.

Ezekre az igazságokra összpontosítom a szívemet e nehéz nap közepette. Pál szavait imádkozom, és magaménak vallom őket, hogy “a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével” (Efézus 1:17-19).

Atyám, hallgasd meg imámat! Adj nekem evangéliumi reményt e nehéz nap közepette. Segíts, hogy ragaszkodjak kegyelmedhez, bölcsességedhez és erődhöz.

Jézus által és Jézus miatt és az ő nevében imádkozom, Ámen.

forrás: napibiblia

Havi egyszer exkluzív tartalmat küldünk, kizárólag emailben, ami ingyenes könyveket, meditációkat, videókat, egyedi csillagjegy elemzéseket, és még egyéb érdekes dolgokat foglal magába.

Felkapott bejegyzés:

Legutóbbi bejegyzések:

Close Menu